Điện Lực Đỡ Ô Nhiễm Hơn. Giá Cả Thấp Hơn. Nhiều Lợi Ích Cho Cộng Đồng.

Tại Quận Hạt Alameda, chúng tôi biết rằng sự thay đổi mạnh mẽ và lâu dài phải thực hiện ngay từ lúc khởi đầu. Đó là lý do vì sao Quận Hạt và 11 thành phố của mình đã đoàn kết để tạo ra một nguồn cung cấp năng lượng sạch hơn và thân thiện với môi trường hơn cho các cộng đồng. Chúng tôi đã cùng nhau thành lập East Bay Community Energy (EBCE) – nhà cung cấp năng lượng mới tại địa phương của chúng ta, luôn dành ưu tiên hàng đầu cho con người và hành tinh của chúng ta.

Nhờ EBCE, các cư dân và doanh nghiệp của Quận Hạt Alameda hiện có được một lựa chọn về nguồn điện sạch hơn, thân thiện với môi trường hơn, và giá thấp hơn. Vì chú trọng vào việc cung cấp nguồn năng lượng bền vững với mức giá thấp cho cộng đồng địa phương, EBCE chính là một lựa chọn sáng giá cho vùng East Bay! Các doanh nghiệp sẽ bắt đầu ghi danh vào tháng Sáu và sau đó đến lượt các cư dân trong năm nay.

Chúng Tôi Sẽ Thực Hiện Như Thế Nào

EBCE hợp tác cùng PG&E. Chúng tôi lấy điện từ những nguồn thân thiện với môi trường hơn trong khi PG&E tiếp tục việc phân phối điện và lo hóa đơn cho khách hàng, bảo trì đường dây điện, cũng như đáp ứng những nhu cầu mới và trường hợp khẩn cấp. Kết quả là quý vị sẽ nhận được nguồn năng lượng sạch hơn với mức giá thấp hơn mà không cần phải làm gì cả.

Những khách hàng muốn sử dụng nguồn năng lượng sạch 100% có thể chọn nâng cấp lên dịch vụ Brilliant 100 của chúng tôi với mức giá ngang với mức quý vị hiện đang trả cho PG&E.

hình minh họa

Nguồn

EBCE

Mua và tạo ra nguồn năng lượng sạch hơn

hình minh họa

Ph N Phối

PG&E

Phân phối năng lượng, sửa chữa các đường dây, làm hóa đơn

hình minh họa

Khách Hàng

Quý Vị

Hưởng lợi từ nguồn năng lượng sạch hơn và được quản lý tại địa phương

Những Quyền Lợi Tại Địa Phương

hình minh họa

Mức Giá Thấp Hơn

EBCE cung cấp dịch vụ năng lượng sạch hơn, thân thiện với môi trường hơn, và bền vững hơn với mức giá cạnh tranh hay rẻ hơn PG&E. Chúng tôi cam kết sẽ giữ mức giá thấp nhất cho tất cả khách hàng của mình.

hình minh họa

Đầu Tư Tại Địa Phương

Là một tổ chức công phi lợi nhuận, EBCE chịu trách nhiệm với cộng đồng và khách hàng của mình. EBCE sẽ đầu tư lại phần lợi nhuận có đươc vào cộng đồng để tạo ra những công việc sử dụng nguồn năng lượng thân thiện với môi trường cho địa phương, những chương trình tại địa phương, và những dự án năng lượng sạch hơn.

hình minh họa

Sự Bền Vững

Chọn lựa nguồn năng lượng tái chế và không có cac-bon là cách thức dễ dàng và tiết kiệm để làm giảm lượng khí cac-bon mà quý vị tạo ra. EBCE là chương trình duy nhất có hiệu quả nhất giúp cho các thành phố đạt được các mục tiêu hành động về khí hậu của họ.

hình minh họa

Lựa Chọn

Nguồn năng lượng của quý vị. Sự lựa chọn của quý vị. Khách hàng có thể chọn một trong hai dịch vụ cung cấp năng lượng sạch – mỗi lựa chọn đều có tỉ lệ năng lượng điện tái chế và điện không có khí cac-bon khác nhau, trong đó có cả dịch vụ năng lượng sạch 100%!

Liên Lạc Với Chúng Tôi

Chúng tôi muốn quý vị cho biết ý kiến! Hãy gọi cho chúng tôi tại số 1-833-699-EBCE (3223) nếu có thắc mắc về EBCE.